Nieuwe e-learning maakt huisartsen alert voor tuberculose

Méér dan 80 % van de tuberculosegevallen wordt ontdekt in de eerstelijnszorg. In de wereldwijde strijd tegen tuberculose is het daarom belangrijk om de huisarts in de strategie te betrekken. Bij bepaalde symptomen, zoals hoesten en nachtzweten, in combinatie met bepaalde risicofactoren moeten zij waakzaam zijn voor de diagnose van tuberculose. Daarom ontwikkelde de VRGT een nieuwe e-learning “Tuberculose: de essentie voor elke huisarts.”

De huisarts is vaak de spilfiguur in de initiële diagnostiek van aandoeningen. Dat is voor tuberculose niet anders. Iedereen op de eerste lijn speelt een belangrijke rol in de detectie ervan. Bij de latente infecties is de huisarts zelfs ook vaak de centrale behandelaar. De diagnose is echter niet evident omdat de klachten weinig typisch zijn en niet allemaal tegelijk optreden: hoesten, koorts, nachtzweten, malaise, verminderde eetlust, gewichtsverlies… Vaak denken huisartsen dan niet meteen aan het uitsluiten van tuberculose. De incidentie in België is immers laag, en de symptomen worden vaak gelinkt aan een meer voorkomende ziekte zoals griep of verkoudheid.

Zolang tuberculose niet helemaal verdwenen is, blijft het nuttig om die waakzaamheid te behouden voor de ziekte. Een verkeerd gestelde diagnose leidt tot een incorrecte behandeling, met eventueel de dood tot gevolg. Maar ook tot het langer besmettelijk blijven met grotere transmissie in de maatschappij. Om huisartsen te wijzen op de plaats van tuberculose in het diagnostisch landschap besloot de VRGT een e-learning op maat van de huisarts te maken, namelijk “Tuberculose: de essentie voor elke huisarts.” Deze kwam tot stand door samenwerking met huisartsen Stefan Morreel en Werner Van Peer, van het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen
Zowel in centrumsteden als in landelijk gebied

Stefan Morreel beaamt het belang van zo’n e-learning voor artsen in centrumsteden. Hij werkt halftijds als onderzoeker en lesgever aan de UAntwerpen, en halftijds als huisarts in de stad Antwerpen. “Ik kom geregeld in contact met kwetsbaar publiek. In de centrumsteden zijn er meer tuberculosegevallen dan in de landelijke gebieden, maar toch is het zinvol voor elke huisarts in Vlaanderen. Het is zelfs in centrumsteden moeilijk omdat je vaak mensen met hoestklachten in de praktijk krijgt, en slechts één keer om de paar jaar gaat het om de ziekte tuberculose. Je moet er duizenden keren aan denken om slechts één geval te hebben. Dat is een hele uitdaging.”

De e-learning over tuberculose zou eventueel nuttig zijn voor specialisten, geeft Morreel nog aan. “Tuberculose kan zich over heel het lichaam manifesteren, dus elke arts kan deze kennis gebruiken. Als een eerste behandeling niet werkt, zou men toch aan een andere ziekte moeten denken.”

Werner Van Peer, die 32 jaar huisarts was in Boechout en nu onderwijscoördinator is, ziet de e-learning nuttig in het kader van de wereldwijde migratie. “Tuberculose is nog niet weg uit de wereld. Hoewel het bij tuberculose gaat om een waakvlamdiagnose: we mogen de diagnose echt niet missen. Open tuberculose moet zo snel mogelijk worden geïsoleerd. Met de wereldwijde verandering in migratie kan tuberculose een groter probleem worden. Vooral bij migratie uit landen met een grote incidentie moeten we oplettend blijven.” 

Op maat van de huisarts 

Op maat betekent vooral ook: op maat van de drukke praktijk van de huisarts. “Op meetings met huisartsen bleek dat een e-learning het beste medium was om de huisarts kennis bij te brengen over tuberculose”, vertelt VRGT-medewerker en expert deskundigheidsbevordering Annemie Janssens. 

De VRGT heeft jarenlange ervaring opgebouwd in e-learnings, en die zal dan nog ook worden overgebracht via het gloednieuw leerplatform www.vrgt-academie.be. “Huisartsen, en andere hulpverleners, kunnen er terecht voor allerlei opleidingen rond tuberculose en rookstop.”

“Licht en interactief”

De e-learning werd uitgetest en geëvalueerd door meerdere huisartsen. In het algemeen is de teneur positief. Holsbeekse huisarts Willy Baestaens startte met de e-learning met gemengde gevoelens. “Ik zag er eigenlijk tegenop om de e-learning te doorlopen omdat tuberculose een pathologie is die niet opbeurend is, en het gaat om zware materie. Maar eigenlijk leerde ik bij over tuberculose op een relaxte manier. Door de casussen was het levendig en luchtig. Ik vond de e-learning goed opgebouwd en echt boeiend.” 

Annemie Janssens is trots op het eindproduct. “We kunnen een product voorstellen dat de belangrijkste handvaten geeft aan de huisarts. Daarnaast zorgt de interactiviteit ervoor dat de e-learning aangenaam is. De casussen zijn als uit het leven gegrepen. Je zou ze zo in je huisartsenpraktijk kunnen ontmoeten.” 

Geïnteresseerde huisartsen kunnen de e-learning vinden op het leerplatform www.vrgt-academie.be. Na het voltooien van de e-learning krijg je een accreditatie van 1 CP. De gemiddelde duur om de e- learning te voltooien bedraagt 1 uur. Het is mogelijk ondertussen te pauzeren.

De VRGT werkt samen met en in opdracht van het Departement Zorg rond tuberculosebestrijding in Vlaanderen.

(Bron: persbericht van de VRGT van 8 mei 2024)

Meer nieuws