Nieuwe aanbeveling voorschrift Ozempic

Inspelend op de beperkte beschikbaarheid van Ozempic geeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een nieuw advies over het voorschrijven het geneesmiddel dat regelmatig in de media opduikt. 

Door de stijgende vraag is er een beperkte beschikbaarheid van het geneesmiddel Ozempic. Deze beperkte beschikbaarheid zal zeker duren tot begin 2024. Daarom past het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zijn aanbevelingen aan.  

  • Zolang er sprake is van een beperkte beschikbaarheid, moet voorrang worden gegeven aan de vergunde indicatie van Ozempic: de behandeling van volwassen patiënten met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging 
  • Off-label gebruik van Ozempic moet worden beperkt. Zeker voor het gebruik in de behandeling van overgewicht waarbij sprake is van een BMI lager dan 30 of lager dan 27 in combinatie met ten minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit 
  • Wanneer nodig kan voor de behandeling van volwassen patiënten met diabetes mellitus type 2 worden overgeschakeld naar alternatieven: 
    • Exenatide 
    • Liraglutide 
    • Semaglutide, met als opmerking dat deze tabletten momenteel ook onbeschikbaar zijn en de termijn van onbeschikbaarheid momenteel niet gekend is 
  • Sinds 1 september 2022 werd het cumulverbod tussen Ozempic en andere specialiteiten van de klasse van de incretinomimetica tijdelijk opgeheven door het Riziv 

Filip Ceulemans