Nieuw LOK-thema: multidisciplinair lage rugpijn aanpakken

Met een nieuw LOK-pakket wil Domus Medica de multidisciplinaire aanpak van lage rugpijn en radiculaire pijn ondersteunen. Het LOK-pakket kwam tot stand in opdracht van de FOD Volksgezondheid en in samenwerking met SSMG, AXXON, WVVK, VVKP, UPPCF en de Belgian Pain Society.

Blended learning

Het nieuwe LOK-pakket volgt het principe van 'blended learning': het bestaat uit een combinatie van een e-learning en een multidisciplinaire LOK-sessie. Deelnemers volgen individueel de e-learning. Daarna volgt een LOK-sessie samen met huisartsen, kinesisten en psychologen waarin casussen vanuit de verschillende disciplines besproken worden.

Gratis aan te vragen

Deze opleiding is zowel voor huisartsen als kinesisten geaccrediteerd en gratis aan te vragen via deze link.

Vragen over de organisatie van zo'n multidisciplinaire LOK kunt u richten aan maarten.guldentops@domusmedica.be.

Teaser