Nederlandse huisarts werkt 44 uur per week

Uit een studie van Nivel, het Nederlandse kenniscentrum voor gezondheidszorg, blijkt dat de Nederlandse huisarts gemiddeld iets meer dan 59 uur werkt per volledige werkweek. Vermits de Nederlandse huisarts gemiddeld driekwart van een volledige werkweek werkt, komt dat neer op 44 uur per week.

Om de werkdruk van huisartsen te meten, werkte Nivel een ingenieus systeem uit waarbij 708 huisartsen tijdens 39 648 telmomenten werden bevraagd. Tijdens de meetweek kregen de huisartsen elke dag op een willekeurig moment een sms met de vraag ‘Wat doet u nu?’. In bijna alle gevallen reageerden de huisartsen daar meteen op. Op basis van de sms’en meent Nivel een betrouwbaar beeld te kunnen samenstellen van de werkuren van de Nederlandse huisarts. 

Een eerste opmerkelijk gegeven: mannen en vrouwen werken per volledige werkweek nagenoeg evenveel, waarbij de vrouwelijke huisartsen minder uren werkten dan mannen: 42 uur tegenover 46,6 uur voor de mannen. Omdat het aantal werkuren van mannelijke en vrouwelijke huisartsen stilaan naar elkaar toegroeit, pleit Nivel voor een herziening van de capaciteitsraming voor het aantal nieuwe huisartsen dat er mag bijkomen. Van de 44,1 uur per week gaat 54% naar rechtstreeks patiëntgebonden taken, 26% naar indirect patiëntgebonden taken en 20% naar niet-patiëntgebonden taken. 

Filip Ceulemans