Miljoenen euro verzekeringsfraude

16 okt 2020

De Dienst voor Administratieve Controle (DAC) stelde vorig jaar vast dat er voor een bedrag van 10 miljoen euro fraude werd gepleegd tegen de verplichte verzekering. Het is één van de opvallende cijfers uit het jaarverslag dat deze week werd bekendgemaakt.

De Dienst voor Administratieve Controle (DAC) controleert verzekeringsinstellingen, burgers en werkgevers met als doel een gelijke behandeling en de correcte toegang tot verstrekkingen behorend tot de verplichte ziekteverzekering te garanderen. Vorig jaar stelde de dienst vast dat er voor een bedrag van iets meer dan 10 miljoen euro fraude werd gepleegd tegen de verplichte verzekering. 

Slechts een klein deel van de sociale fraude heeft betrekking op medische prestaties. 1,7 miljoen heeft betrekking op het verboden cumuleren van uitkeringen. Het gaat dan vooral om werkhervattingen die wel worden aangegeven maar niet zijn toegestaan door de adviserend arts van het ziekenfonds. De DAC spoort dit soort fraude op door het kruisen van beschikbare gegevens. Een nog kleiner bedrag (5499,71 euro) is afkomstig van valse getuigschriften voor verstrekte hulp. Om deze fraude op te sporen werkt de DAC nauw samen met de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC). De DGEC stelt de fraude vast en geeft de informatie door aan de DAC. Die voert op zijn beurt een onderzoek bij het ziekenfonds om de terug te vorderen bedragen vast te stellen. De grootste fraude stelt de DAC vast inzake zwartwerk (5 miljoen euro) en fictieve woonplaatsen (2,3 miljoen euro).

Vorig jaar controleerde de DAC ook de forfaitaire betaling van geneeskundige zorg in medische huizen. Met de controle wilde de DAC nagaan of de ziekenfondsen het forfaitaire bedrag dat voor elke ingeschreven patiënt geldt, volgens de regels betaalden aan de medische huizen. Op een steekproef van 1739 gecontroleerde patiënten kwamen 89 dossiers met fouten aan het licht, of ongeveer 5%. In 40% was er sprake van fouten met de benodigde formulieren (ontbrekende formulieren, een ontbrekende handtekening, niet-gedateerde formulieren enzovoort) en in telkens 30% van de gevallen van foutief betaalde forfaits en foutief betaalde geneeskundige prestaties.

Filip Ceulemans