MFO: nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s goedgekeurd

13 jun 2019

Het Riziv voegde enkele nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s toe aan de al bestaande programma’s in het kader van het Medisch-farmaceutisch overleg.

Het Medisch-farmaceutisch overleg werd destijds in het leven geroepen om het geneesmiddelenvoorschrift en -gebruik te rationaliseren. Bij het overleg dat in eerste instantie bedoeld is om huisartsen en apothekers samen te brengen, kunnen ook ziekenhuisartsen en ziekenhuisapothekers betrokken worden. Om erkend te worden als lokaal MFO-project moeten er zowel (huis)artsen als apothekers aan deelnemen, moeten er problemen uit de dagelijkse praktijk besproken en mogelijk opgelost worden. Daartoe moeten onder meer de aanbevelingen bijdragen die uit het overleg naar voor komen. Het Riziv maakte onlangs een reeks nieuwe lokale en goedgekeurde MFO-projecten bekend. Die komen bovenop de al bestaande projecten zoals het programma rond de multidisciplinaire aanpak bij chronische nierinsufficiëntie die Peter Dieleman en Gert Merckx uitwerkten namens Domus Medica.

Een eerste nieuw goedgekeurd programma komt van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en wil het rationeel en veilig gebruik van opioïde medicatie bij niet-kankergerelateerde pijn stimuleren. Hiermee speelt het VAN in op de gevaren van het gebruik van opioïden bij de behandeling van chronische niet-kankerpijn waar het BCFI voor waarschuwt. Die waarschuwing staat diametraal tegenover de vaststelling van het Riziv dat het gebruik van vijf terugbetaalde opioïden tussen 2010 en 2016 zorgwekkend toenam. Het Riziv stelt daarom voor op een geïntegreerde manier alle zorgverstrekkers bewust te maken van de problematiek. Het VAN wil daar met dit programma een oplossing voor bieden.

Een tweede nieuw programma komt van Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg (MFK) en spitst zich toe op magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie. Het programma van MFK bestemd voor lokale groepen probeert het overleg tussen arts en apotheker te stimuleren om hen te overtuigen van de meerwaarde van magistrale bereidingen.

Een derde en laatste nieuw project dat door het Riziv werd goedgekeurd, komt van de Koninklijke Apothekers Vereniging van Antwerpen (KAVA) en heeft als doel de huisarts en de huisapotheker als duo te laten werken bij de behandeling van een chronische patiënt. Een betere samenwerking en duidelijke lokale afspraken tussen huisarts en huisapotheker kan volgens KAVA leiden tot een kwaliteitsvolle en performantere eerstelijnszorg. Lokale groepen die dit project willen laten voorstellen, kunnen hiervoor van het Riziv een eenmalige subsidie van 500 euro krijgen, eventueel aangevuld met een bedrag van 500 euro voor externe moderatoren.

Filip Ceulemans