Meniscusprobleem? Liever geen operatie!

De overbelasting van de ziekenhuizen tijdens de Covid-19-pandemie heeft een grote achterstand voor knieoperaties doen ontstaan. Daarom wijst het Riziv op de richtlijn om arthroscopische meniscectomieën af te raden voor vijftigplussers met degeneratief knielijden en meniscusscheuren.

De druk op de ziekenhuizen tijdens de Covid-19-pandemie leidde tot het uitstel van veel niet-levensnoodzakelijke, niet-dringende ingrepen. Zo zou er een achterstand zijn van maar liefst 6000 knieoperaties. Hoewel het aandeel van meniscectomieën hierin waarschijnlijk eerder klein is, start het Riziv toch een sensibiliseringsactie om orthopedisten en huisartsen te wijzen op de internationale richtlijnen die een niet-operatieve behandeling voorstaan van degeneratief lijden en meniscusscheuren bij patiënten van 50 jaar of ouder. Van de 33 175 arthroscopische meniscectomieën die in 2019 werden uitgevoerd, was de patiënt in 61% van de gevallen 50 jaar of ouder.

Volgens de klinische richtlijnen hebben arthroscopische meniscectomieën meestal geen meerwaarde bij degeneratief knielijden en meniscusscheuren bij vijftigplussers. Ze bevelen niet-operatieve behandelingen aan zoals kinesitherapie, gewichtsverlies, orale medicatie en infiltratie. Bovendien lopen patiënten na de ingreep het risico op complicaties achteraf. Vorig jaar in september kregen meer den zeshonderd orthopedische chirurgen een brief van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) waarin hun aandacht werd gevestigd op de internationale richtlijnen.

Filip Ceulemans