Meer psychiaters en geriaters

De regering Wilmès staat voor één jaar een afwijking toe op het federaal artsenquorum voor zes specialismen.

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) keurde de regering een afwijking goed op de quota voor zes specialismen die met een tekort te kampen hebben. Uit analyse van de Planningscommissie Medisch Aanbod blijkt dat er voor zes specialismen een tekort dreigt: psychiatrie, geriatrie, pathologische anatomie, medische oncologie, reumatologie en klinische biologie. Om de tekorten zo snel mogelijk weg te werken, haalt de regering deze specialismen uit de quota voor studenten die afstuderen aan de basisopleiding in 2026 en op dat moment aan hun basisopleiding beginnen. De quota, zoals aanbevolen door de Planningscommissie, worden daarom gecorrigeerd met het aantal artsen dat door e commissie werd vooropgesteld voor deze specialismen. Het resultaat is een federaal quotum voor 2026 van 1.273 studenten voor de niet-afgezonderde specialismen.

Na toepassing van de door het Rekenhof vastgestelde verdeelsleutel is een quotum van 759 studenten voorzien voor de Vlaamse Gemeenschap, tegenover 514 voor de Franse Gemeenschap. In de Franse Gemeenschap is er een gecumuleerd overschot. Overeenkomstig de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wordt het quotum daarom verlaagd tot 505, om het overtal uit het verleden bij te sturen. In de Vlaamse Gemeenschap zullen in 2026 911 getuigschriften worden toegekend. Deze quota worden aangevuld met extra getuigschriften voor de zes betrokken specialismen.

De regering wil opnieuw met de deelstaten aan de tafel zitten om een akkoord te bereiken over de berekening van de startquota, dat zijn het aantal studenten dat na een ingangsexamen kan starten aan de basisopleiding.

Filip Ceulemans