Kwaliteitswet beïnvloedt praktijkvoering

Op dinsdag 14 mei verscheen de eerder door het parlement goedgekeurde kwaliteitswet in het Belgisch Staatsblad. Het paradepaardje van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) biedt een kader dat door de volgende regering concreet moet worden ingevuld. We zetten even op een rijtje wat er voor de huisarts in de praktijk kan veranderen.

De wet gaat uitgebreid in op de diagnostische en therapeutische vrijheid van de zorgverstrekker, met name wat substitutie betreft. Een voorschrijvend arts kan om therapeutische redenen bezwaar aantekenen tegen substitutie, maar moet dat wel grondig motiveren in het patiëntendossier. Gaat de apotheker over tot substitutie, dan moet hij dat duidelijk overbrengen aan de patiënt.

De permanentie door zorgverstrekkers is een ander item dat door de kwaliteitswet wordt geregeld. De wet stipuleert dat elke huisarts verplicht is deel te nemen aan de medische permanentie in de zone waar hij professioneel actief is. In dezelfde sfeer bepaalt de wet dat een aan de gang zijnde behandeling niet mag worden gestopt zonder de zorgcontinuïteit te garanderen. De kwaliteitswet bepaalt ook uitdrukkelijk de voorwaarden waaraan een voorschrift dient te voldoen. 

Filip Ceulemans