Kortere opname bij bevalling: positieve evaluatie

18 jul 2019

De resultaten van het proefproject ‘Bevallen met verkort ziekenhuisverblijf’ zijn overwegend positief. Dat blijkt uit het rapport dat de federale overheidsdienst Volksgezondheid recent bekendmaakte.

In juli 2016 ging het proefproject ‘Bevallen met verkort ziekenhuisverblijf’ van start in het kader van de hervorming van het ziekenhuislandschap en van de financiering van ziekenhuizen. In een rapport maakt de federale overheidsdienst Volksgezondheid een eerste balans op van het project. “De nieuwe zorgorganisatie werkt en het vertrouwen tussen de projectpartners van de eerste en de tweede lijn groeit. Bij bevallingen zonder complicaties (vaginaal of met keizersnede) stellen we vast dat de verblijfsduur blijft dalen, in de pilootprojecten maar ook daarbuiten”, stelt het rapport. Uit het rapport kunnen enkele conclusies worden getrokken:

  • Een deel van de zorg verschuift automatisch naar de thuisomgeving, met daarin een belangrijke rol voor de vroedvrouw
  • Communicatie tussen zorgverstrekkers en toekomstige ouders is van erg groot belang. Ook een vlotte communicatie tussen zorgverstrekkers als gynaecologen, huisartsen, kinderartsen en thuisverpleegkundige is van groot belang
  • Anticiperen op eventuele problemen is noodzakelijk
  • Een nauwere samenwerking tussen zorgverstrekkers uit de eerste en tweede lijn garandeert de continuïteit van zorg
  • Toekomstige moeders die fysiek, sociaal, financieel en/of psychologisch kwetsbaar zijn, verdienen bijzondere aandacht
  • Er moet aandacht zijn voor zorgverstrekkers in het ziekenhuis die op een kortere termijn zorg moeten verstrekken waardoor de werkdruk toeneemt
  • Om de zorg naadloos op elkaar te laten aansluiten moeten zorgverstrekkers op een gestandaardiseerde, digitale manier gegevens met elkaar kunnen delen

Filip Ceulemans