Kind en Gezin lanceert nieuw Kindboekje en Zwangerschapsboekje

Vanaf 1 juni verdeelt Kind en Gezin een nieuw Kindboekje. Ook het Zwangerschapsboekje zit in een nieuw jasje. Een gebruikersonderzoek bij ouders met jonge kinderen leert dat die boekjes belangrijk voor hen zijn. Het Kindboekje maakt het makkelijk om alle informatie over de groei, ontwikkeling van hun baby op te volgen en vragen in te noteren. Ouders verkiezen de combinatie van papier én digitale informatie. “Het Kindboekje is niet alleen heel functioneel maar heeft voor heel veel ouders ook een emotionele waarde”, zegt Nele Wouters van Opgroeien. “We kunnen na bijna 100 jaar dus zeggen dat het Kindboekje een blijvertje is.”

Eeuweling

Deze lente rolden 65.000 nieuwe Kindboekjes van de persen. Die boekjes werden de voorbije weken verdeeld over heel Vlaanderen. En vanaf 1 juni krijgt elke pasgeboren baby een ‘vers’ Kindboekje. In die boekjes worden al decennia alle gegevens over de zwangerschap, geboorte en eerste levensjaren genoteerd. Het oudste boekje – voor zover bekend – dateert van 1928. Bijna 100 jaar oud dus. Het is dan ook veruit de bekendste publicatie van Kind en Gezin. In de archieven van Opgroeien zit een ingevuld Kindboekje uit 1932. Toen heette Kind en Gezin nog het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. In die vooroorlogse jaren lag de focus in de Kindboekjes vooral op Moederkens, hygiëne en genoeg voeding.

Het oudste Kindboekje in het archief van Opgroeien dateert van 1932
Het oudste Kindboekje in het archief van Opgroeien dateert van 1932


Kennismaking met Kind en Gezin

Kind en Gezin komt op huisbezoek bij 90,4% van alle pasgeboren baby’s in Vlaanderen. Heel vaak is dat het begin van een traject dat minstens 2,5 jaar duurt.

Het recent gepubliceerde grootschalige tevredenheidsonderzoek bij ouders over de dienstverlening van Kind en Gezin maakt duidelijk dat ouders zeer tevreden zijn over de medisch-preventieve opvolging door Kind en Gezin en de gratis gehoor- en oogtesten en vaccinaties. In 2021 kreeg 94% - of bijna 64.000 - van alle baby's in Vlaanderen een gehoortest door een van de 650 verpleegkundigen van Kind en Gezin. Samen met informatie over ontwikkeling van elk kindje noteren de verpleegkundigen dit in het Kindboekje. ​

"Ik ben blij dat Kind en Gezin via het tevredenheidsonderzoek de vinger aan de pols houdt. Het is goed dat we luisteren naar wat ouders nodig hebben en onze dienstverlening daarop afstemmen."
​- Katrijn, verpleegkundige Kind en Gezin

Combinatie van papier en digitaal

“Bij het ontwerp van de vorige editie in 2012 dachten we dat het de laatste papieren editie zou worden. De wereld werd immers digitaler en alles vervangen door een app leek toen de logische volgende stap”, zegt Nele Wouters.​​

​Een gebruikersonderzoek bij ouders en professionals overtuigde Opgroeien dat het Kindboekje volledig vervangen door een app geen optie was. Ouders en professionals gebruíken het boekje. Niet als dagboek voor emoties en herinneringen, maar vooral voor informatie over gewicht, lengte en vaccinaties. Zorgprofessionals zien het boekje als hulpmiddel om de meest essentiële boodschappen mee te geven met ouders. Minder uitgebreide informatie dus omdat uit het onderzoek blijkt dat ouders informatie vooral online zoeken. Het Kindboekje en het Zwangerschapsboekje focussen op de meest essentiële info met voor het eerst QR-codes naar betrouwbare, online informatie. Er is ook bewust meer aandacht voor mentale gezondheid.

Ambitie van het Kindboekje

“Het Kindboekje bestaat al bijna 100 jaar. Met dit kersverse Kindboekje hebben we de essentiële informatie tijdens die eerste, cruciale 1000 dagen gebundeld en nog meer gebruiksvriendelijk gemaakt. Er is extra ingezet op heldere taal zodat het ook voor de ouders van vandaag en morgen een houvast is.

“Als jonge mama met serieuze ‘mental load’ is het kindboekje van Kind en Gezin een belangrijke ‘opslagplaats’ van cruciale info over mijn kinderen (vaccinaties, groei, …) die ik anders gemakkelijk zou vergeten.”
​- Een mama tijdens het gebruikersonderzoek

Het nieuwe Kindboekje werd ontwikkeld rond drie pijlers. Meteen ook de drie belangrijkste redenen voor ouders om het boekje te gebruiken. ​

  • Het is informatief en bestaat enkel uit wetenschappelijk onderbouwde essentiële informatie. Het is meteen ook een wegwijzer naar externe partners en meer info op www.kindengezin.be ​
  • Het boekje is functioneel en heeft het ideale formaat om als heen-en-weer boekje de communicatie en infodeling te versterken tussen ouders(s) en zorgverlener(s), en tussen zorgverleners onderling.
  • Het is ook van emotioneel belang. Ouders houden ervan. Ze houden het bij als tastbare herinnering. Onderzoek toont aan dat 82% van alle ouders het Kindboekje bewaart.
Een overzicht van bijna een eeuw Kindboekjes
Een overzicht van bijna een eeuw Kindboekjes


Cijfers

  • * In 2022 werden er in het Vlaams Gewest 63.686 baby’s geboren.
  • Het Kindboekje is de bekendste publicatie van Kind en Gezin: 86% van alle gezinnen kent het Kindboekje. 72% gebruikt het actief.
  • Het Kindboekje krijgt een hoge tot zeer hoge beoordelingsscore en waarderingsscore.
  • Het meest intense gebruik is samen met (een medewerker van) Kind en Gezin (77%), 1 op 2 bekijkt of gebruikt dat ook zelf thuis, 40% met de behandelende arts.
  • 82% bewaart het Kindboekje als herinnering voor zijn kind.
  • De meerderheid wil een combinatie van info online en op papier (52%). 1 op 3 wil toch graag enkel de papieren versie behouden. Vooral de intensieve gebruikers houden vast aan de papieren versie.
  • Het voorbije jaar werd het Zwangerschaps- en Kindboekje besteld door (aanstaande) ouders in Nederland, Spanje, Ierland, Luxemburg, Duitsland en Nederland.

Over het nieuwe Zwangerschapsboekje

Deze kunnen besteld worden bij de Vlaamse Overheid

Sinds 1 juni mag enkel dit nieuwe boekje gebruikt worden. Het is niet de bedoeling dat eventuele oude stock bij gynaecologen, vroedvrouwen of huisartsen wordt opgebruikt. Deze mag na verwijdering van de plastic hoesjes meegegeven worden met de papierophaling.