KCE wil patiënt betrekken bij onderzoek

8 apr 2021

Patiënten betrekken bij onderzoek dat hen rechtstreeks aanbelangt, is niet altijd even makkelijk. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt een nota voor waarin het uitlegt hoe het patiënten meer wil betrekken. 

In 2019 sprak het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) het expliciete engagement uit patiënten vaker als partner te betrekken bij onderzoek. Hoewel betrokkenheid van de patiënt steeds belangrijker wordt, geeft het KCE toe dat het niet altijd makkelijk is hen te betrekken bij beleidsvoorbereidend onderzoek dat hen zelf aanbelangt. De ruimere maatschappelijke context overstijgt immers vaak het individuele belang van patiënten. Dat kan volgens het KCE echter geen argument zijn om hen niet bij onderzoek te betrekken. Het individuele belang van patiënten kan immers ook maatschappelijke implicaties hebben. 

Het KCE geeft als voorbeeld de evaluatie van nieuwe interventies of het standpunt van patiënten over wijzigingen in de organisatie van de zorg. De uitwerking van de procesnota die begin deze maand werd gepubliceerd, leerde het KCE echter dat de weg van het betrekken van patiënten bezaaid is met hindernissen en praktische bezwaren. Zo vergt het betrekken van patiënten extra tijd.

Filip Ceulemans