KCE: groen licht voor videoconsultaties

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) spreekt zich in een advies uit voor videoconsultaties bij de opvolging van chronische patiënten.
Welk effect hebben videoconsultaties op de gezondheid van patiënten met een chronische lichamelijke aandoening? Die vraag kreeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voorgeschoteld door het Riziv en het CHU Namur. Het KCE stelde vast er vandaag geen wetenschappelijk bewijs is voor een verschil tussen videoconsultaties en ‘normale’ consultaties wanneer wordt gekeken naar het effect op de gezondheid van de patiënten. Ervaringen uit Nederland en Frankrijk leren dat de invoering ervan wel niet altijd even makkelijk is. De coronacrisis kan wel een boost geven en wordt best aangewend om de videoraadpleging te behouden als aanvulling op de traditionele raadpleging.

Hoewel de mogelijkheden van digitale zorg al langer bekend zijn, bleven heel wat zorgverstrekkers afwachtend en zelfs argwanend tegenover de nieuwe technologie. De coronacrisis maakte echter dat veel zorgverstrekkers noodgedwongen moesten overschakelen op een deels digitale zorgverlening. Plots werden raadplegingen via telefoon en beeldscherm toegelaten, ja zelfs terugbetaald. Omdat het KCE zich ervan bewust is dat er nog altijd veel vragen zijn over bijvoorbeeld veiligheid en privacy, moet verder worden onderzocht wat tot de mogelijkheden behoort.

In de studie die het KCE deze week bekendmaakte, richt het kenniscentrum zich specifiek tot videoconsultaties tussen zorgverstrekkers en patiënten met chronische lichamelijke aandoeningen (patiënten met hartfalen, beroerte, nierfalen, diabetes, COPD, astma, reuma). Het vele wetenschappelijke onderzoek dat al woerd uitgevoerd toont niet of de zorg beter dan wel slechter is dan bij een traditionele raadpleging. Dat gegeven gecombineerd met de tevredenheid van de patiënt zet het KCE ertoe aan de videoconsultaties voor chronische patiënten aan te moedigen en te pleiten voor een terugbetaling van videoconsultaties. Dat advies ligt in de lijn van de evolutie in bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk en van recente aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het KCE vindt dat zorgverstrekkers en patiëntenverenigingen in overleg moeten bepalen wanneer videoconsultaties nuttig zijn en wanneer niet, en welke voorwaarden moeten worden vervuld. Een onoverkomelijke voorwaarde is de geïnformeerde toestemming van de patiënt. Het KCE besluit met het bekende citaat van de Britse oorlogspremie Winston Churchill: “Never waste a good crisis.”

Filip Ceulemans