Informed consent: bewijslast bij de patiënt

7 feb 2019

Een arrest van het Hof van Cassatie gaat in tegen een eerder arrest van het Antwerpse Hof van Beroep dat bepaalde dat de bewijslast voor informed consent bij de zorgverstrekker ligt. Cassatie vindt dat het de patiënt is die het bewijs moet leveren.

In 2009 klaagde een patiënt van het Virga Jesse Ziekenhuis in Hasselt een verpleegkundige aan omdat die hem niet voldoende zou hebben geïnformeerd over wat hij mocht doen na het ondergaan van een CT-scan. De verpleegkundige verklaarde wel voldoende uitleg te hebben gegeven. Het Hof van Beroep in Antwerpen bepaalde dat wanneer het woord tegen woord is, de bewijslast bij de zorgverstrekker ligt. De zorgverstrekker moet kunnen bewijzen dat hij de patiënt voldoende heeft geïnformeerd. 

Het Hof van Cassatie komt nu tot een ander besluit en stelt dat het de patiënt is die moet bewijzen dat hij niet is geïnformeerd. Het arrest van het Hof van Cassatie is niet bindend, maar wel richtinggevend.

Filip Ceulemans