Indexering op 1 augustus

28 jun 2012

De medicomut slaagde er in op haar vergadering van maandag 25 juni de besparingen te vinden die het mogelijk maken de indexering van de erelonen van huisartsen te vervolledigen op 1 augustus. Ook een aantal andere specialismen krijgen hun indexering.

Even het geheugen opfrissen. In december van vorig jaar bereikten artsen en ziekenfondsen na moeizame onderhandelingen een akkoord voor 2012. De regering wenste een aantal, grotendeels lineaire, besparingen door te voeren. In december 2011 was de tijd te kort om tot goede, weldoordachte besparingsmaatregelen te komen. Daarom werd de helft van de index van de intellectuele prestaties ‘opgeofferd’ tot er nieuwe, structurele besparingsmaatregelen werden uitgewerkt. Op 1 januari 2012 indexeerde de erelonen van huisartsen met 1,50%, op de resterende 1,49% was het nog even wachten. Een werkgroep kreeg een half jaar de tijd om structurele maatregelen uit te werken bij de technische prestaties. Lukte dat, dan werd de index opgetrokken tot 2,99%. 

spilindexoverschrijdingen(bron: Statistics Belgium)

Maandag bereikte de medicomut een akkoord over een besparing van 64,81 miljoen euro, waarvan bijna de helft (30 miljoen euro) gevonden wordt bij de radiologen. Een akkoord betekent echter nog niet dat het meteen ook goedgekeurd is. Dat moet normaal gesproken gebeuren op de volgende vergadering van de medicomut (9 juli). Keurt de medicomut de lijst met besparingen goed, dan treden ze onmiddellijk in voege en kan de indexering bij het begin van de volgende maand – 1 augustus dus – toegepast worden. Overigens worden ook middelen vrijgemaakt voor het accrediteringsforfait en de praktijktoelage voor huisartsen.

De besparingen van 64,81 miljoen euro volstaan niet om alle disciplines een indexering toe te kennen. Daarvoor is een besparing van maar liefst 150 miljoen euro op jaarbasis noodzakelijk. Naast de indexering (goed voor 52,88 miljoen euro), besliste de medicomut principieel om 11,92 miljoen euro vrij te maken voor ‘financieel zwakkere disciplines’. Daarbij wordt gedacht aan neurologen en kinderneurologen, psychiatrie (vooral kinder- en jeugdpsychiatrie), reumatologie, dermatologie en algemeen inwendige geneeskunde. Het debat hierover wordt verdergezet op de vergadering van de medicomut van 9 juli.