Impact van de economische crisis op de geestelijke gezondheid

12 jul 2012

Vaak wordt een link gelegd tussen een periode van economische crisis en de geestelijke gezondheid van de bevolking. Een team van het eerstelijnscentrum Sant Antoni in Barcelona ging bij de patiënten van het centrum na of de huidige crisis, die Spanje ongemeen zwaar treft, inderdaad een impact heeft op de geestelijke gezondheid en op het aantal zelfmoorden.

Ze stelden de resultaten voor tijdens het Wonca Europa Congres in Wenen.

De artsen verbonden aan het eerstelijnscentrum Sant Antoni vergeleken data over de geestelijke gezondheid van hun patiënten in 2007 en 2011. In 2007 was er van een economische crisis nog geen sprake en bleef het aantal werklozen binnen de perken. In 2011 was Spanje helemaal in de greep van de crisis en piekte de werkloosheid tot 25%, bij jongeren is ze zelfs nog groter. De cijfers tonen een duidelijke stijging aan zowel de prevalentie als de incidentie van depressie (bijna een verdubbeling) en van angst (meer dan een verdubbeling). De cijfers zijn vooral dramatisch bij de patiënten jonger dan 45 jaar. De groep dus waar de werkloosheid extra hard toeslaat. Zowel mannen als vrouwen vertonen een toename van depressie en angstgevoelens. Waarschijnlijk het meest zorgwekkende is de enorme toename van het aantal zelfdodingen, vooral dan bij mannen. En laat nu net dat de groep zijn (mannen jonger dan 45 jaar) die het vaakst werkloos is. De conclusie van Catalaanse onderzoekers is dan ook duidelijk: “Crisis en een stijgende werkloosheid leiden tot meer depressies, meer patiënten met angstgevoelens en meer zelfmoorden. Vooral mannen jonger dan 45 jaar blijken een kwetsbare groep te zijn. We raden de overheid dan ook aan deze groep verder te onderzoeken en maatregelen te nemen die dit kunnen tegengaan.”