Huisartsen keuren akkoord massaal goed

Meer dan negen huisartsen op tien treden toe tot het akkoord dat artsen en ziekenfondsen eind vorig jaar afsloten voor dit jaar.

92,11% van de huisartsen treedt toe tot de conventie 2021. Dat is een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar (91,89%). Vlaamse huisartsen (94,14%) zijn iets vaker geneigd het akkoord te onderschrijven dan hun collega’s uit Wallonië (90,97%) en Brussel (87,39%). Traditioneel ligt het toetredingspercentage met 78,74% beduidend lager bij de specialisten. Dat cijfer is nagenoeg identiek aan het percentage van vorig jaar (78,72%). Opmerkelijk: Waalse (87,23%) en Brusselse (83,89%) specialisten treden vaker tot het akkoord toe dan Vlaamse specialisten (79,51%).

Het akkoord dat artsen en ziekenfondsen afsloten, focust op toegankelijke en kwalitatieve zorg. Naast de prijsafspraken staan er daarom ook maatregelen in die de geneeskunde verder de 21ste eeuw moeten inleiden. Zo investeert het akkoord 2021 onder andere in de ontwikkeling van telegeneeskunde, die complementair moet zijn aan de huidige geneeskundige zorg, wordt de financiering van de huisartsenwachtposten bekeken om tot een betere organisatie en spreiding van de zorg te komen en staat er ook een hervorming van het accreditatiesysteem op de planning.

Filip Ceulemans