Hoe factureren aan een Oekraïense vluchteling?

De vluchtelingen die momenteel massaal uit Oekraïne naar ons land komen, krijgen in het kader van het Europese tijdelijke beschermingsstatuut toegang tot de Belgische ziekteverzekering. Het Riziv geeft instructies over de facturatie van de zorg in afwachting van hun inschrijving. 

De inschrijving van de Oekraïense vluchtelingen gaat retroactief in vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de vluchteling het bewijs van registratie of het attest van tijdelijke bescherming ontvangt. Concreet betekent het dat er meerdere dagen kunnen verlopen voor de inschrijving bij het ziekenfonds en dat de vluchteling in die periode wel medische zorg nodig heeft. Het Riziv vraagt artsen om met factureren te wachten tot de Oekraïense patiënt is ingeschreven bij een ziekenfonds. “Factureer niet 100% van de prijs, zoals u dat zou doen voor een niet-ingeschreven patiënt”, voegt het Riziv er nog aan toe. “U kunt terugvallen op twee types van attesteringen.” 

Een eerste type van attestering is het recht op verhoogde tegemoetkoming. Het Riziv gaat er immers van uit dat de vluchteling bij inschrijving bij een ziekenfonds geen inkomsten heeft. Een tweede type heeft betrekking op de maximumfactuur. De vluchtelingen worden hierbij beschouwd als een apart ‘gezin’. In normale omstandigheden wordt de maximumfactuur berekend aan de hand van de uitgaven van de patiënten die op eenzelfde adres zijn ingeschreven. In dit geval worden de Oekraïense vluchtelingen die bij een gastgezin verblijven niet beschouwd als deel uitmakend van dat gastgezin, maar als een apart gezin. 

Filip Ceulemans