HGR geen voorstander van bloeddonatie na 65 jaar

23 feb 2023

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) vindt het – ondanks de vaak nijpende nood aan bloed – geen goed idee om de maximale leeftijd waarop iemand voor het eerst bloed doneert, op te trekken. 

Met de regelmaat van de klok lanceert het Rode Kruis campagnes om mensen aan te zetten bloed te doneren. Als het van de Hoge Gezondheidsraad afhangt, wordt de mogelijkheid tot donatie beperkt tot mensen jonger dan 66 jaar.  

Vandaag bepaalt de wet dat mensen tussen 60 en 66 jaar die nog nooit bloed hebben gegeven, bloed mogen geven op voorwaarde van een positieve beoordeling van de arts in het bloedinzamelcentrum. Dat criterium ligt in de lijn van een aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) uit 2009. Iemand van 66 jaar en ouder kan bloed geven op voorwaarde dat de laatste bloeddonatie niet langer dan drie jaar geleden eerder was en mits een medische goedkeuring. De HGR zou deze regel graag gewijzigd zien en iedereen ouder dan 66 jaar willen afraden regelmatig bloed te doneren. 

Volgens de HGR komen bij oudere, nieuwe donoren vaak matige tot ernstige reacties voor zoals flauwvallen of stuipen. “Zo’n gebeurtenis kan zowel bij de donor als bij het aanwezige inzamelpersoneel en andere aanwezige donoren een diepe indruk nalaten, waardoor ze misschien niet meer willen terugkeren”, meent de HGR. 

De HGR stelt bovendien vraagtekens bij de risico’s die ontvangers van donorbloed van een oudere donor lopen. De Hoge Raad geeft wel meteen toe dat er momenteel weinig wetenschappelijke gegevens zijn die erop wijzen dat bepaalde aandoeningen doorgegeven zouden worden. Er lopen momenteel wel studies over het risico op ziekteoverdracht van mens op mens door bloedtransfusie van sommige neurodegeneratieve aandoeningen en bepaalde vormen van kanker. 

De HGR verwelkomt elk voorstel dat de bloedbevoorrading versterkt, maar benadrukt ook dat het mogen geven van bloed geen recht is. “De veiligheid van de bloedtransfusieketen moet altijd de hoogste prioriteit blijven”, zegt de HGR die daarom pleit voor uiterste voorzichtigheid bij het verlengen van de maximale leeftijd voor bloeddonatie. Het Rode Kruis liet al weten zijn politiek momenteel niet te wijzigen. 

Filip Ceulemans