Het compromis van Onkelinx

13 dec 2012

Ondanks de oproep van Domus Medica aan alle betrokken partijen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en deel te nemen aan de gesprekken voor het afsluiten van een nieuw tarievenakkoord voor 2013, bleef de Bvas afwezig op de vergadering van medicomut van afgelopen maandag.

De onderhandelingen over een nieuwe conventie tussen artsen en ziekenfondsen voor 2013 blijven in het slop zitten. De Bvas weigert aan de gesprekken deel te nemen zolang de minister vasthoudt aan haar wetsontwerp om ereloonsupplementen in gemeenschappelijke en tweepersoonskamers te verbieden en om de verplichte sociale derde betaler uit te breiden. In een poging om de gemoederen te bedaren, nodigde Laurette Onkelinx alle partijen voor bilateraal overleg uit op dinsdag 11 december. In aanwezigheid van Jo De Cock (administrateur-generaal van het Riziv en voorzitter van de medicomut) stelde ze er een compromisvoorstel voor dat de artsen over de streep moet trekken. Ook op die uitnodiging ging de Bvas niet in.

In haar compromisvoorstel stelt Onkelinx onder meer voor het sociaal statuut te herwaarderen door het op 4.444,05 euro (+2,76%) te brengen. Voor de huisartsen zitten er nog een aantal andere zaken in het compromisvoorstel. De praktijktoelage zou stijgen tot 1.683 euro (+2%) en kan voor een geconventioneerd huisarts verhoogd worden met 362 euro. De telematicapremie blijft in 2013 behouden op 806 euro. Vanaf 2014 zou de premie gekoppeld worden aan het effectief gebruik van het geïnformatiseerd medisch dossier. Voor de huisartsenwachtposten zou 7,75 miljoen euro extra uitgetrokken worden, zodat er ook nieuwe wachtposten kunnen bijkomen. De honorariumtoeslag voor wachtdienst en beschikbaarheid wordt met 2% verhoogd. Het Koninklijk Besluit over de financiering van de Lok’s zou meteen verschijnen. En ten slotte zou er een evaluatie komen van de striktere controle op geneesmiddelen uit hoofdstuk IV.