Groen licht voor verpleegkundig specialist

De commissie Volksgezondheid van de Kamer zette dinsdag het licht op groen voor het wettelijk kader voor een verpleegkundig specialist.

De vraag om een hooggespecialiseerde verpleegkundige functie te creëren komt vaan de Federale Raad voor Verpleegkunde. Zorg vraagt vandaag steeds meer gespecialiseerde kennis en vaardigheden van zorgverleners, ook binnen de verpleegkunde. Vandaag werken al enkele tientallen verpleegkundigen in ons land de facto als verpleegkundig specialist, maar het gebrek aan een wettelijk kader stond een duidelijke functieomschrijving en de ontwikkeling van die specialisatie in de weg. Daar komt nu verandering in.

“Verpleegkundig specialisten staan met een voet in de praktijk en met de andere in wetenschap. Dat maakt hen perfect geplaatst om de nieuwste wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de klinische praktijk, zodat patiënten altijd kunnen rekenen op zorg van de best mogelijke kwaliteit. Via dit wettelijk kader willen we die rol verder uitbouwen”, legt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) uit wat er van de verpleegkundig specialist wordt verwacht. 

De verpleegkundig specialist zal minimum over een master in de verpleegkunde moeten beschikken. Op de precieze invulling van het competentieprofiel is het wachten op een Koninklijk Besluit, dat er komt na advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde, de Technische Commissie voor Verpleegkunde en de Hoge Raad van Artsen-Specialisten en Huisartsen. De verpleegkundig specialist zal alvast een breed wetenschappelijk en klinisch takenpakket krijgen. Naast verpleegkundige zorg toedienen zal een verpleegkundig specialist bepaalde medische handelingen kunnen stellen, in nauw overleg met de arts. In landen waar de functie al meer is uitgebouwd, gaat het bijvoorbeeld over het opvolgen van behandelingen of het voorschrijven van bepaalde onderzoeken of geneesmiddelen. Dankzij de band met de wetenschap is de verpleegkundig specialist perfect geplaatst om wetenschappelijk innovatie te vertalen naar de klinische praktijk. De verpleegkundig specialist zal collega-verpleegkundigen en andere zorgverleners continu opleiden op de vloer, zodat ze mee zijn met de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Filip Ceulemans