Gratis traject bij tekenen van burn-out

Werknemers die de eerste tekenen van burn-out vertonen, krijgen voortaan de mogelijkheid om een gespecialiseerd begeleidingstraject te volgen. Het traject is vertrouwelijk en gratis. 

Eind vorig jaar stelde het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) de resultaten voor van een proefproject voor de begeleiding van werknemers uit de ziekenhuis- en banksector die geconfronteerd worden met een burn-out. Het proefproject spoorde symptomen op bij werknemers om erger te voorkomen. Omdat de resultaten erg goed waren, wil minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) deze aanpak structureel toepassen in alle sectoren. Fedris krijgt zes miljoen euro om preventieprogramma’s uit te werken. Vandenbroucke verwacht dat er op deze manier jaarlijks 1650 mensen geholpen zullen worden om zich beter te voelen op het werk. 

In het traject worden artsen, klinisch psychologen, arbeidspsychologen, kinesitherapeuten en preventieadviseurs ingeschakeld. Bij de werknemers die in het proefproject zo’n traject volgden, werd zowel op lichamelijk als mentaal vlak een verbetering vastgesteld. De verbetering was bovendien langdurig en werd ook na zes maanden nog steeds vastgesteld. Aan het einde van het begeleidingstraject zijn de burn-outklachten sterk verminderd en in de meeste gevallen zelfs verdwenen. De resultaten weerspiegelen zich ook in een vermindering van de zorgconsumptie (geneesmiddelen, consultaties, medische onderzoeken) tijdens en na het traject. Deelnemers gaven ook aan zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van deze gepersonaliseerde behandeling. 

Filip Ceulemans