Gratis gids voor mensen met kanker

Mensen met kanker kunnen Mijn Gids aanvragen bij Kankerinfo, de gratis informatiedienst van Stichting tegen Kanker

Een kankerdiagnose gooit het leven van mensen met kanker helemaal om. Naast de emotionele schok is er veel nieuwe informatie te verwerken met o.a. een strakke agenda van onderzoeken, eventuele operaties, medicijnen, revalidatie ...

Stichting tegen Kanker biedt daarom Mijn Gids aan om mensen met kanker in hun zorgtraject te begeleiden van bij het begin. Ze beantwoordt hiermee aan een van haar belangrijke missies, namelijk mensen met kanker doorheen hun traject ondersteunen en versterken. Dit kadert in wat men noemt patient empowerment!

Mijn Gids, eerste hulp bij kanker

Mijn Gids werd ontworpen en uitgewerkt door Stichting tegen Kanker om mensen met kanker vanaf hun diagnose tot het herstel zo goed mogelijk te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Mijn Gids helpt hen om het dagelijkse leven verder te zetten of weer op te pikken, rekening houdend met medische, fysieke en psychologische uitdagingen. De gids omvat informatiebladen, een agenda, schema’s voor afspraken en tal van tips en advies.

Met behulp van de gids krijgen mensen met kanker meer inzicht in de verschillende stappen van hun traject, wat hen beter voorbereidt op wat komt. Afspraken goed kunnen opvolgen (bijvoorbeeld vragen voorbereiden), informatie over de bijwerkingen en/of symptomen bij de hand hebben, handvaten aangereikt krijgen om met emoties om te gaan en om vragen en bekommernissen te verwoorden… Dit soort zaken helpt iemand met kanker om angsten en onzekerheid te kanaliseren en proactief te zijn in het ziekteproces.

“Mijn Gids helpt me om mijn gedachten te ordenen. De handige tabs scheiden de verschillende onderwerpen in overzichtelijke pakketjes. De informatie is in mensentaal  geschreven en duidelijk voor iedereen. Ik zou Mijn Gids zeker aanraden voor iedereen die met kanker wordt geconfronteerd.”
Marleen Van de Velde – Pulderbos

Voor alle betrokkenen

Mijn Gids is ook een communicatietool tussen patiënt en zorgverleners/artsen en zelfs familieleden. Mijn Gids heeft niet alleen nut in het ziekenhuis maar ook daarbuiten in het kader van transmurale zorg. Alle actoren kunnen de gids gebruiken om de verwachtingen van de patiënt in te lossen, vragen te beantwoorden en een geruststellende interactie op te bouwen. Zo krijgt niet alleen de patiënt meer autonomie, maar ook de familie en directe omgeving. Wat zorgt voor meer sereniteit bij alle betrokkenen.

Mijn Gids is een trouwe metgezel in het zorgtraject!

De informatie in Mijn Gids wil mensen met kanker meer autonomie geven maar is op geen enkel moment een vervangmiddel voor medische, psychologische of juridische hulp van professionals, en is niet bedoeld om mensen met kanker advies te geven dat tegenstrijdig is met aanbevelingen en de expertise van professionals in elk van deze domeinen.

Gratis ter beschikking via Kankerinfo en deelnemende ziekenhuizen

Mijn Gids wordt gratis aangeboden door Stichting tegen Kanker.
Mensen met kanker kunnen Mijn Gids rechtstreeks aanvragen bij Kankerinfo, de gratis informatiedienst van Stichting tegen Kanker op 0800 15 802, of in sommige ziekenhuizen (de lijst van deelnemende ziekenhuizen is bij Kankerinfo te verkrijgen).