Goedkeuring voor gebruik zesde dosis uit flacon Pfizer-vaccin

Al bij de eerste vaccinaties in woonzorgcentra bleek dat in sommige omstandigheden een zesde dosis vaccin kan gehaald worden uit een flacon Comirnaty (het Pfizer-vaccin), dat eigenlijk maar bedoeld is voor vijf vaccins. Uiteraard is bij deze vaccinatiesessies op een verantwoorde manier omgegaan met deze onverwachte meevaller. De zesde dosis werd telkens gebruikt om aanwezig personeel te vaccineren.

Er komt nu een formele bevestiging van zowel het European Medicines Agency (EMA) als het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) dat deze dosis op deze manier mag gebruikt worden.

Uit het bericht van het FAGG:

  • Na verdunning is het mogelijk om zes doses uit een flacon te verkrijgen als u voor alle doses een injectiespuit met een laag dood volume (≤ 35 μL) gebruikt.
  • Gooi flacon en inhoud ervan weg als de hoeveelheid vaccin die nog in de flacon zit niet voldoende is voor een volledige zesde dosis (0,3 ml).
  • Voeg geen restproduct uit verschillende flacons samen om een extra dosis aan te maken.
  • Gooi het ongebruikte vaccin ten laatste zes uur na verdunning weg.
  • Lees de productinformatie voor de volledige instructies.

Ook het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid stuurde hierover ondertussen instructies rond:

Voor de berekening van het aantal flacons per vaccinatiemoment rekent Zorg en Gezondheid nog steeds met vijf dosissen per flacon. Zowel voor het eerste als het tweede vaccinatiemoment ontvangt u dus evenveel flacons rekening houdend met 5 dosissen per flacon.
 
Het materiaal (spuiten, naalden, …) wordt berekend voor zes dosissen per flacon, zodat u over voldoende materiaal beschikt.

...

Indien u medewerkers kon of zal vaccineren met een zesde (niet zevende!) dosis tijdens een bewonersvaccinatie, brengt u deze in mindering voor de vaccinatie van de medewerkers.

U legt ook steeds een voldoende lange reservelijst aan van:

  • geregistreerde vrijwilligers;
  • externe en zelfstandige hulpverleners;
  • hulpverleners in de eerste lijn (huisartsen, thuisverpleegkundigen, …).

Enkel de doelgroepen vermeld in de richtlijnen kunnen worden gevaccineerd met de eventuele rest-vaccins. Het aantal beschikbare vaccins is beperkt, dus we vragen om heel strikt de gedefinieerde doelgroep toe te passen. Familieleden van personeelsleden, bewoners van groepen van assistentiewoningen die niet fysiek gekoppeld zijn aan een woonzorgcentrum, gebruikers van een centrum voor dagverzorging, … komen niet in aanmerking in deze eerste fase van de vaccinatiecampagne.