Gezondheid van artsen

Met de aanslepende COVID-19-pandemie in het achterhoofd wijst het Riziv er nog eens op dat er sinds 2019 ook aandacht wordt besteed aan het welzijn van artsen met het project ‘Gezondheid van artsen’. Het Riziv en de FOD Volksgezondheid trekken er 200 000 euro voor uit.

Huisartsen staan opnieuw onder zware druk nu de Britse variant van COVID-19 in alle hevigheid toeslaat. Een recente rondvraag van het Riziv toonde aan dat er een grote behoefte is aan peer support, ondersteuning en zelfzorg. Via overeenkomsten met enkele organisaties ondersteunt het Riziv initiatieven om hier structureel iets aan te veranderen. Zorg voor de levenskwaliteit van zorgverstrekkers is volgens het Riziv een belangrijk onderdeel van het zogenoemde Quadruple Aim Model dat voorts bestaat uit het ondersteunen van de levenskwaliteit van de bevolking, het ondersteunen van de kwaliteit van de zorg en de toegang ertoe en het optimaal gebruikmaken van de beschikbare middelen.

Het nationaal akkoord dat artsen en ziekenfondsen in december 2019 afsloten, bevat het afsluiten van een overeenkomst op basis van een concreet actieplan met Arts in nood en Doctors4Doctors. Vanuit de conventie krijgen ze werkingsmiddelen voor het project ‘Gezondheid van artsen’. De opdracht die daarin vervat is, bestaat uit het ontwikkelen van een strategie die bijdraagt tot het bevorderen van de mentale gezondheid en van het welbevinden van de artsen zodat zij op een kwalitatieve manier zorg aan de patiënt kunnen (blijven) aanbieden.

Het jaarprogramma dat de organisaties moeten uitwerken, slaat op drie domeinen: het welzijn van de arts, de arts als collega en artsen met concrete hulpvragen. Het welzijn van de arts moet aandacht krijgen in de organisatie van acht webinars en de ontwikkeling van een well-being-index. Onder de noemer ‘de arts als collega’ valt onder meer de ontwikkeling van een systeem van mentoren en mentees en de uitwerking van een online peer-to-peerreview met super- en intervisie. Om artsen met concrete hulpvragen bij te staan moeten ze een intakefunctie uitbouwen en een netwerk van kernteams over heel het land uitwerken.

De Vlaamse Vereniging voor Arts-specialisten in opleiding (VASO) reageerde alvast meteen positief op de financiële middelen die Riziv en FOD Volksgezondheid vrijmaken en die ook naar artsen-in-opleiding gaan. Een recente bevraging van de VASO toonde aan dat in de afgelopen paar maanden 53% van de ASO’s het mentaal moeilijk had en dat 4% zelfs professionele hulp zocht. “Dit terwijl zij diegenen zijn die de ziekenhuizen draaiend hielden. Bijna twee op tien denkt er zelfs over de opleiding stop te zetten, een verdubbeling in vergelijking met de periode voor de pandemie”, zegt VASO-voorzitter Jonas Brouwers. 

Filip Ceulemans