Geneesmiddelengegevens te consulteren via MyRiziv

25 feb 2021

Huisartsen kunnen via de dienst VIDIS in MyRiziv de informatie over de geneeskundige behandeling van hun patiënten bekijken. Momenteel is de dienst beperkt tot het medicatieschema van de patiënt. Later zullen andere functionaliteiten worden toegevoegd.

Het Riziv biedt de dienst VIDIS aan omdat nog niet alle softwarepakketten van zorgverstrekkers in staat zijn om informatie te consulteren over geneesmiddelen die hun patiënt neemt. De vergelijking met PARIS is niet ver weg. Die dienst laat zorgverstrekkers toe elektronische voorschriften te maken wanneer hun softwarepakket dat niet toelaat. In het kader van de continue zorg vindt het Riziv het belangrijk dat een arts ook beschikt over informatie van het geneesmiddelengebruik door zijn patiënten. Dat komt niet alleen de kwaliteit van de zorg ten goede, maar biedt ook de mogelijkheid aanvullingen te doen door eventueel ontbrekende of foutieve gegevens te signaleren en te corrigeren in de authentieke bron. Via VIDIS krijgt de arts dezelfde informatie te zien als de informatie die een patiënt kan raadplegen via Mijngezondheid.be

Momenteel kunnen artsen, tandartsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen – met respect voor de in eHealth bepaalde toegangsmatrix – het medicatieschema van een patiënt consulteren. Er wordt bekeken samen met de medicomut om later op het jaar het systeem open te stellen voor apothekers en ziekenhuisapothekers. Uiteraard moet een therapeutische relatie kunnen worden aangetoond met de patiënt en moet die zijn geïnformeerde toestemming hebben gegeven over het delen van gezondheidsgegevens. VIDIS slaat overigens geen patiëntengegevens op, maar haalt ze op bij de authentieke bron om ze aan de zorgverstrekker te tonen. Na de sessie verdwijnt alle opgeroepen informatie.

Filip Ceulemans