Geluidsopname van raadplegingen

De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft onderzocht of de patiënt een geluidsopname mag maken van de raadpleging.

De patiënt heeft het recht op alle hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan.1 De patiënt heeft bovendien ook het recht zo volledig mogelijk geïnformeerd te worden over de verschillende aspecten van de behandeling, opdat hij geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij kan toestemmen in iedere tussenkomst van de arts.2

In het nieuwe voorontwerp van de Wet tot wijziging van de Wet Patiëntenrechten wil men dit informatierecht nog verder aanscherpen en zo performant mogelijk maken ten aanzien van de patiënt. 

In de memorie van toelichting bij dit voorontwerp, wordt er geschreven dat een patiënt met medeweten3 van de zorgverlener een geluidsopname mag maken van het gesprek met de gezondheidsbeoefenaar ten einde achteraf de verstrekte informatie nogmaals te kunnen beluisteren.

Volgens de Nationale Raad van de Orde der Artsen is de zorgrelatie tussen de arts en patiënt gebaseerd op een wederzijds vertrouwen. Wanneer de patiënt een raadpleging opneemt, zonder de arts hiervan op de hoogte te brengen, kan dit het vertrouwen van de arts schenden en een einde van de therapeutische relatie teweegbrengen.4 Het kan wel gebeuren dat de patiënt ten aanzien van de arts aangeeft dat de mondelinge informatie voor hem onvoldoende is om een volledig inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand of een geïnformeerde toestemming te geven bijvoorbeeld omwille van de hoeveelheid aan informatie. In dergelijke gevallen kan in gezamenlijk overleg tussen de arts en de patiënt een oplossing gezocht worden om de gezondheidsinformatie beter te kunnen begrijpen zoals bijvoorbeeld door het maken van een geluidsopname. Belangrijk is dat beide partijen hierin toestemmen zodat zowel de arts als patiënt zich bewust zijn van de aanwezigheid van een microfoon. 

Yente Reinenbergh
Jurist

  • 1Artikel 7 Wet Patiëntenrechten.
  • 2Artikel 8 Wet Patiëntenrechten.
  • 3Eigen onderlijning. 
  • 4Overeenkomstig de modaliteiten omschreven in artikel 32 Code medische deontologie.