Geïntegreerde praktijkpremie aanvragen? Vanaf 19 juli!

Huisartsen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen vanaf 19 juli (en nog tot 31 oktober) hun telematicapremie 2020 aanvragen.

De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat jaarlijks wordt uitbetaald aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van e-diensten te ondersteunen. Om in aanmerking te komen voor de premie moet een huisarts of een huisarts-in-opleiding aan enkele voorwaarden voldoen, zoals het gebruik van een aanvaard softwarepakket. Een huisarts-in-opleiding krijgt een premie van 800 euro. Voor een huisarts hangt het bedrag af van situatie en het premiejaar. Volgende scenario’s zijn mogelijk.

Scenario 1 voor een bedrag van 1000 euro:

  • U bent effectief actief als huisarts
  • U gebruikt geen aanvaard softwarepakket of u hebt voor een aantal parameters inzake het gebruik van e-diensten de drempel niet bereikt (minder dan vijf op zeven paramaters wanneer u in een medisch huis werkt, minder dan zes op tien parameters wanneer u per prestatie werkt)

Scenario 2 voor een bedrag van 3500 euro:

  • U bent effectief actief als huisarts
  • U gebruikt een aanvaard softwarepakket en bereikt voor een aantal parameters de vereiste drempel (vijf op zeven paramaters wanneer u in een medisch huis werkt, zes op tien parameters wanneer u per prestatie werkt)

Scenario 3 voor een bedrag van 4500 euro:

  • U bent effectief actief als huisarts
  • U gebruikt een aanvaard softwarepakket en bereikt voor een aantal parameters de vereiste drempel (zes op zeven paramaters wanneer u in een medisch huis werkt, zeven op tien parameters wanneer u per prestatie werkt)

Scenario 4 voor een bedrag van 6000 euro:

  • U bent effectief actief als huisarts
  • U gebruikt een aanvaard softwarepakket en bereikt voor een aantal parameters de vereiste drempel (alle zeven paramaters wanneer u in een medisch huis werkt, minstens acht op tien parameters wanneer u per prestatie werk

Vanaf 19 juli – en tot uiterlijk 31 oktober 2021 – kan de premie voor 2020 worden aangevraagd via de module ‘Mijn premie-aanvragen’ op de MyRiziv-toepassing.

Filip Ceulemans