Geen beperking op nieuwe Vlaamse huisartsen

De Vlaamse regering legde vorige week de quota vast voor de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen. Voor huisartsen wordt er geen maximum vastgelegd. 

Sinds de zesde staatshervorming heeft de Vlaamse regering de bevoegdheid om binnen het federaal quotum zelf een planning op te maken van de diverse specialismen om zo beter in te spelen op de specifieke noden in Vlaanderen. “We moedigen studenten aan om knelpuntspecialisaties te kiezen”, zegt bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V). Ze denkt daarbij aan huisartsen en kinder- en jeugdpsychiaters. Om de instroom van deze specialismen maximaal te bevorderen, voorziet Vlaanderen voor 2026 geen maximumquota voor huisartsen, jeugd- en kinderpsychiaters.  

Voor andere specialismen legt Vlaanderen wel quota vast. Zo kunnen er 20 studenten de opleiding heelkunde volgen en 48 de opleiding anesthesie-reanimatie. Het specialisme waar het laagste maximumquotum wordt voor vastgelegd, is neurochirurgie. Vijf studenten kunnen in 2026 deze opleiding starten.  

Het volledige overzicht van de maximumquota ziet er als volgt uit: 

Heelkunde 20
Gynaecologie-verloskunde 19
Anesthesie-reanimatie 48
Pediatrie 20
Urologie 12
Fysische geneeskunde en revalidatie 11
Neurochirurgie 5
Inwendige geneeskunde (algemeen) 45
Geriatrie 25
Volwassenpsychiatrie 47
Pathologische anatomie 9
Medische oncologie  10
Reumatologie 11
Klinische biologie 12
Cardiologie 15
Pneumologie 10
Gastro-enterologie 15

 

Filip Ceulemans