Franstalig toegangsexamen: maat voor niets

Jarenlang weigerde de Franstalige overheden in dit land een toelatingsproef te organiseren voor studenten die geneeskunde wilden gaan studeren. Nu de proef toch voor de tweede keer wordt georganiseerd, blijkt ze een maat voor niets.

Tot groot ongenoegen van nagenoeg de hele Vlaamse gezondheidssector blokte Franstalig België tot voor kort elke beperking van de instroom tot de studies geneeskunde af. Vorig jaar werd de proef voor het eerst afgenomen en slaagden ongeveer zeshonderd studenten. Maar wat blijkt dit jaar? Maar liefst duizend studenten kunnen de studies aanvatten. Dat is bijna het dubbele van het aantal voorziene plaatsen als arts. Dat werd immers vastgelegd op 505. Franstalig minister van Hoger Onderwijs Marcourt (PS) voelt zich helemaal niet aangesproken en legt de verantwoordelijkheid bij de universiteiten die de proef opstelden. Wat er moet gebeuren met de honderden artsen die binnen enkele jaren afstuderen en niet in het gezondheidzorgsysteem kunnen stappen is niet zijn probleem, maar wel dat van de federale overheid, maakt hij er zich wel erg gemakkelijk van af.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block is er in elk geval niet over te spreken en vindt dat Marcourt dit wel erg makkelijk naast zich neerlegt. “Het is niet de bedoeling dat we binnenkort opnieuw een oplossing moeten zoeken voor een overtal aan studenten. Dit overtal dreigt de kwaliteit van de vorming te ondermijnen. Als die artsen onvoldoende patiënten zien, kunnen ze niet genoeg ervaring opbouwen met negatieve gevolgen voor de kwaliteit. En als er te veel artsen zijn zoals nu al voor sommige specialismen in Wallonië, dan vinden die mensen geen plaats in ziekenhuizen. Komt er ook nog bij dat de kost voor de opleiding maatschappelijk zwaar doorweegt.”