Fout aangerekende supplementen door softwarefout

In sommige gevallen mag een huisarts honorariumsupplementen aanrekenen voor dringende raadplegingen en huisbezoeken. Door een fout in bepaalde softwarepakketten wordt dat supplement soms onterecht aangerekend. 

Om het zogenoemde dringendheidshonorarium te mogen aanrekenen, moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn: 

  • De patiënt vraagt een raadpleging of huisbezoek op de in de nomenclatuur vermelde dagen en uren 
  • De toestand van de patiënt vergt op die tijdstippen dringende zorg 
  • Het betreft geen bijzondere eis van de patiënt 
  • De raadpleging of het huisbezoek vindt plaats op de in de nomenclatuur vermelde dagen en uren 
  • Op die tijdstippen heeft de arts normaal om persoonlijke redenen (organisatorisch of beschikbaarheid) geen voor het publiek toegankelijke raadpleging, legt hij geen huisbezoeken af en voorziet hij geen afspraken 

Het Riziv roept alle artsen op de software-instellingen van de gebruikte programma’s na te kijken omdat blijkt dat bepaalde software-instellingen leiden tot niet-conforme aanrekeningen. Er worden soms automatisch supplementen gegenereerd bij de raadpleging van een medisch dossier voor of na een bepaald tijdstip.  

Het Riziv kwam op het spoor van de anomalie toen bleek dat de uitgaven van de ziekteverzekering voor dringende raadplegingen en huisbezoeken in de periode 2018-2019 met 15,2% stegen. Verder onderzoek leerde dat 0,6% van de actieve artsen goed is voor 10,7% van de in 2019 aangerekende supplementen. Die 72 artsen kregen in december van vorig jaar een brief met verzoek tot uitleg. In totaal kregen de 684 artsen die het vaakst supplementen aanrekenden de vraag hun software-instellingen na te kijken en zo nodig de facturatiefouten recht te zetten bij de verzekeringsinstellingen. 

Filip Ceulemans

Meer nieuws