FAGG gaat meer toezien op negatieve formuleringen

Het verbod om negatieve formuleringen te gebruiken op de verpakking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik dateert al uit 2019. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gaat nauwer toezien op de naleving van deze regel. 

De vermelding van negatieve formuleringen maakt geen deel uit van de verplichte informatie die aanwezig moet zijn op de verpakkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik zoals dat wettelijk geregeld is voor het Koninklijk Besluit van 14 december 2006. Onder negatieve formuleringen worden bewoordingen verstaan als “zonder suiker of suikervrij”, “zonder gluten”, “zonder lactosen” of “zonder kleurstoffen”. Een Europese richtlijn uit 2018 stipuleert dat enkel sommige aanwezige bestanddelen met gekend effect moeten worden vermeld op de verpakking. De idee hierachter is dat bestanddelen die niet aanwezig zijn, geen invloed hebben op de gezondheid van de patiënt. Ze zijn dus niet relevant. 

Negatieve formuleringen hebben ook al snel de neiging een promotioneel karakter te hebben. Door de melding van niet-aanwezige bestanddelen, ligt de nadruk niet op feitelijke informatie, maar wordt er een verenigbaarheid of onschadelijkheid gesuggereerd om een geneesmiddel te onderscheiden van een concurrent. Het FAGG beschouwt dat als “afzetbevordering”. Het FAGG vergaart alle vergunninghouders om bestaande en toekomstige verpakkingen aan te passen. Ze krijgen hiervoor drie jaar de tijd.

Filip Ceulemans