FAGG: “Aandacht voor medicatiefouten bij kinderen”

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) moedigt artsen en patiënten aan om medicatiefouten te melden. 

Medicatiefouten zijn onopzettelijke fouten in het behandelingsproces van geneesmiddelen die de patiënt schade berokkenen of kan berokkenen. Meestal gaat het over fouten bij het voorschrijven, afleveren, opslaan, bereiden en toedienen van een geneesmiddel. Europese wetgeving bepaalt dat informatie over medicatiefouten moet worden verzameld en gerapporteerd via de nationale systemen voor geneesmiddelenbewaking. Daarom moedigt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) artsen en patiënten aan medicatiefouten bij het agentschap te melden. In 2016 werd in de schoot van het FAGG een werkgroep opgericht om met name de beschikbare gegevens over de ontvangen meldingen die een transversale evaluatie van de verschillende FAGG-diensten vereisen, te bundelen. 

Aan de hand van de meldingen werden samen met de farmaceutische industrie corrigerende of preventieve maatregelen genomen: 

  • Een aanpassing van de verpakking 
  • Een verandering van de naam van het geneesmiddel 
  • Een aanpassing van het hulpmiddel dat wordt gebruikt bij de toediening van het geneesmiddel 

In haar communicatiekanalen besteedt het FAGG bovendien aandacht aan specifieke risico’s op medicatiefouten. De contactpunten geneesmiddelenbewaking van de ziekenhuizen krijgen rechtstreeks een mail toegestuurd. 

Het FAGG wijst erop dat vooral bij kinderen medicatiefouten zorgwekkend zijn aangezien hun organen nog niet volgroeid zijn en zich nog verder moeten ontwikkelen. Dat maakt hen kwetsbaarder. Veel voorkomende medicatiefouten bij kinderen zijn doseringsfouten, verwarring tussen geneesmiddelen, fouten bij de toedieningswijze, overdosering en het gelijktijdig toedienen van geneesmiddelen die hetzelfde werkzame bestanddeel hebben.  

Sinds 2016 ontving het FAGG meer dan 150 meldingen van bewezen of potentiële medicatiefouten. De meeste meldingen komen van huisartsen, maar ook patiënten zijn goed voor 10% van de meldingen. De meeste fouten gaan over geneesmiddelen met visuele of geluidsovereenkomsten. 

Medicatiefouten (potentieel of reëel) kunnen worden gemeld via medication-errors@fagg.be. Heeft een medicatiefout geleid tot een bijwerking, dan moet het klassieke meldingssysteem worden gebruikt met verduidelijking van de context van de medicatiefout. Dat gebeurt via www.eenbijwerkingmelden.be.  

Filip Ceulemans