Extra besparingen voor farmasector

20 feb 2020

De farmaceutische sector moet dit jaar 165 miljoen euro extra besparen. 43 miljoen daarvan vloeit rechtstreeks naar de patiënt, die minder remgeld zal betalen voor verschillende geneesmiddelen. Op jaarbasis leveren de maatregelen 218 miljoen euro op, waarvan 57 miljoen euro rechtstreeks voor de patiënt.

De extra besparing voor de farmaceutische sector, voorzien in een wetsvoorstel met besparingsmaatregelen van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), werd woensdag goedgekeurd in de commissie volksgezondheid. De maatregelen gaan in op 1 april. 

Een deel van de maatregelen houdt een verlaging in van het remgeld voor verschillende medicijnen. Het gaat onder andere over geneesmiddelen tegen osteoporose, astma, hoge bloeddruk, epilepsie, alzheimer, depressie en bepaalde kankers. Alles samen daalt de geneesmiddelenfactuur voor de patiënt daardoor met 43 miljoen euro in 2020. Op jaarbasis gaat het over 57 miljoen euro.

Andere maatregelen doen de uitgaven van de overheid voor geneesmiddelen dalen, waardoor er ruimte vrijkomt voor investeringen in nieuwe, innovatieve behandelingen die de zorg voor de patiënt verbeteren. De besparingsmaatregelen hebben vooral betrekking op geneesmiddelen, onder andere biologische, die al lang op de markt zijn. Alles samen leveren ze 122 miljoen euro op in 2020. Vanaf 2021, wanneer de maatregelen een volledig jaar omvatten, gaat het over 161 miljoen euro. 

Filip Ceulemans