Exportverbod moet tekort aan geneesmiddelen counteren

26 jan 2023

De federale regering keurde vorige week vrijdag een Koninklijk Besluit goed dat de export aan banden legt van levensnoodzakelijke geneesmiddelen wanneer er een tekort dreigt. 

De onbeschikbaarheid van een geneesmiddel is voor elke huisarts een niet onbekend gegeven. In een poging om de tekorten alvast voor levensnoodzakelijke geneesmiddelen aan te pakken, keurde de ministerraad vorige week vrijdag op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een Koninklijk Besluit goed dat tijdelijk de export verbiedt van bepaalde essentiële, kritieke geneesmiddelen wanneer er zich een tekort voordoet of dreigt voor te doen. 

Het verbod is van toepassing op geneesmiddelen die dringend en noodzakelijk zijn, een grote impact hebben op het leven van de patiënt en waarvan geen andere vergunde geneesmiddelen met dezelfde therapeutische werking op de Belgische markt ter beschikking zijn. “Het is onze verantwoordelijkheid om de garantie te bieden dat mensen hun behandeling met soms levensnoodzakelijke geneesmiddelen niet wordt onderbroken. Een tijdelijk exportverbod zal daartoe bijdragen”, zegt Frank Vandenbroucke. 

Omdat de geneesmiddelentekorten geen Belgisch, maar wel een Europees, zelfs mondiaal probleem zijn, werkt Vandenbroucke tevens een wettelijke basis uit die de informatie-uitwisseling en registratie tussen apothekers, groothandelaars/verdelers en farmaceutische industrie moet verbeteren om zo sneller te kunnen handelen wanneer er een tekort dreigt van een bepaald geneesmiddel. “Ook op Europees niveau zal een tand bijgeschakeld moeten worden”, besluit de minister. 

Filip Ceulemans