Experiment huisartsenwachtpost tijdens de week verlengd

30 jul 2020

Het proefproject waarbij vijftien huisartswachtposten ook tijdens de week worden gefinancierd wordt verlengd tot eind september.

De strijd tegen COVID-19 betekende vaak zware nachtdiensten voor huisartsen, ook tijdens de week. Om de individuele last van die wachten te verlichten besliste het Riziv in april een proefproject op te zetten bij vijftien wachtdiensten (tien in Vlaanderen en vijf in Wallonië) waarbij de wachtpost ook tijdens de week wordt gefinancierd van 18 uur ’s avonds tot 8 uur ’s ochtends. In het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen van 2020 werd een bedrag van 1,5 miljoen euro ter beschikking gesteld om proefprojecten voor weekwachten te organiseren. De proefprojecten kregen voor een proefperiode van drie maanden elk 50.000 euro. Voor de meeste projecten loopt de proefperiode nu ten einde. Omdat continuïteit van de zorg in de weekwachten wenselijk is, verlengt het Riziv de financiering van de weekwachten door de huisartsenwachtposten tot 30 september van dit jaar. 

Van de deelnemende huisartsenwachtposten verwacht het Riziv wel tegen 31 juli een eerste evaluatie. De medicomut buigt zich in haar vergadering van 14 september over de modaliteiten en de financiering en gaat hierbij uit van de informatie van en de evaluatie door de huisartsenwachtposten. De evaluatie van de initiatieven zal een belangrijk element zijn in de ontwikkeling van het verdere beleid over de organisatie van de huisartsenwachtdiensten tijdens de week.

Filip Ceulemans