Euthanasie in een woonzorgcentrum

31 mrt 2022

Een arts is bij elke medische tussenkomst gebonden aan het medisch geheim. Dus ook wanneer hij euthanasie uitvoert in een woonzorgcentrum (wzc). Hij mag met andere woorden de directie van het wzc waar de patiënt verblijft, niet bevragen of inlichten over het verzoek tot euthanasie of over de euthanasieprocedure. Het advies van de Nationale Raad van de Orde der Artsen is heel duidelijk, maar betekent niet dat iedereen binnen het wzc buiten de beslissing moet worden gehouden. De arts moet immers vooraf in alle gevallen het verzoek van de patiënt bespreken met het verplegend team. Dat is noodzakelijk om een beter zicht te krijgen op de globale medische situatie van de patiënt. Het advies dat het verplegend personeel eventueel geeft, is echter niet bindend. 

Om organisatorische reden kan het soms onvermijdelijk zijn om de directie van het wzc op de hoogte te brengen van het moment waarop de euthanasie wordt uitgevoerd. Voor de Orde is het duidelijk dat het hier enkel om een mededeling gaat. De directie kan zich niet verzetten tegen de euthanasie en kan evenmin een rol spelen in het beslissingsproces. Elk individueel lid van het verzorgend team heeft wel het recht zijn medewerking te weigeren bij de daadwerkelijke uitvoering van de euthanasie. Is er in het wzc geen verzorgend personeel aanwezig met de noodzakelijke kennis en ervaring, dan moet de arts hulp inroepen van een externe deskundige of organisatie. 

Filip Ceulemans