Enquête vroegtijdige zorgplanning

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid organiseert een enquête in verband met vroegtijdige zorgplanning. Deelnemen kan tot 5 januari.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid plant een campagne ter ondersteuning van vroegtijdige zorgplanning. Als aanloop en ter voorbereiding van de campagne organiseert de FOD eerst een enquête om na te gaan welke moeilijkheden zich voordoen bij vroegtijdige zorgplanning en welke oplossingen er mogelijk zijn.

Praten over de ‘oude dag’ en wat er moet gebeuren wanneer het einde nadert, blijft moeilijk. Nochtans weet de patiënt best wat hem in staat stelt om een aangenaam leven te leiden ondanks lichamelijk lijden door ziekte. Vroegtijdige zorgplanning moet daar een mouw aan passen door een regelmatige dialoog met familie, vrienden, artsen en andere zorgverstrekkers. Het is de manier om persoonlijke prioriteiten duidelijk te maken zodat er rekening mee kan worden gehouden wanneer zich bepaalde keuzes opdringen. 

Filip Ceulemans

Meer nieuws