Enquête over noden en behoeften van huisartsen verlengd tot 5 februari

De enquête waarin het Riziv polst naar de noden en behoeften van huisartsen met het oog op de New Deal voor de financiering van de huisartsenpraktijk, wordt verlengd tot 5 februari. 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil een nieuw organisatie- en financieringsmodel voor de huisartsenpraktijk uitwerken, de zogenoemde New Deal. Hij belastte een reflectiegroep onder leiding van Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche met de opdracht een antwoord te geven op een aantal pertinente vragen. Wat wordt verwacht van een huisartsenpraktijk? Welk zorgpakket moet een huisartsenpraktijk aanbieden? Welke profielen moeten hiervoor aanwezig zijn in een huisartsenpraktijk? Hoe moet de relatie met de patiënt worden uitgebouwd? Welk alternatief en gemengd financieringsmodel moet hiervoor worden aangewend? Hoe kan er een goed evenwicht worden bewaard tussen vrijheid en verantwoordelijkheid voor het zorgpakket? 

In de reflectiegroep wordt een breed spectrum van de huisartsgeneeskunde samengebracht. Onder meer artsensyndicaten, wetenschappelijke beroepsverenigingen, huisartsenkringen en de ziekenfondsen worden erbij betrokken, waarbij steeds wordt gevraagd zo veel mogelijk actieve huisartsen af te vaardigen en bovendien oog te hebben voor jonge en vrouwelijke huisartsen. In principe moet de reflectiegroep een van de volgende weken een eindrapport afleveren. 

Parallel met de reflectiegroep werden via elf Lok’s focusgroepen georganiseerd. Van oktober tot december vorig jaar gingen zij dieper in op de gestelde vragen om zo ook een beeld te krijgen van de huisartsen in het werkveld. Daarnaast organiseert het Riziv een brede bevraging waaraan alle actieve huisartsen kunnen deelnemen. Ze kunnen hun noden en behoeften uiten via een enquête die online ingevuld kan worden. De deadline om de vragenlijst in te vullen, werd zopas door het Riziv verlengd tot 5 februari. 

Op basis van de resultaten die uit deze verschillende pistes naar voor komen, moet de medicomut een nieuw evenwichtig financieringsmodel uitwerken waar huisartsen vrijwillig kunnen instappen.

Filip Ceulemans