Enorme toename burn-out en depressie

In een tijdspanne van amper vier jaar (2016-2020) is het aantal loontrekkenden en zelfstandigen dat langdurig arbeidsongeschikt is omwille van een burn-out of depressie met bijna 40% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Riziv vandaag bekendmaakt.

Op 31 december 2016 waren er 55 154 loontrekkenden en zelfstandigen langdurig arbeidsongeschikt (minstens één jaar) omwille van een depressie. Op 31 december 2020 was dat aantal opgelopen tot 78 330, ofwel een stijging met 42,02%. Voor burn-out bedroeg het aantal op 31 december 2016 25 098, op 31 december 2020 33 402, ofwel een stijging met 33,09%.

Depressie en burn-out komen vaker voor bij loontrekkenden (106 724) dan bij zelfstandigen (5008). De procentuele stijging is wel hoger bij zelfstandigen (+50,93%) dan bij loontrekkenden (+38,72%).

Filip Ceulemans