Elektrocardiografisch onderzoek: ook door huisarts en haio

3 jun 2021

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 2 juni het Ministerieel Besluit dat bepaalt dat ook huisartsen en haio’s een elektrocardiografisch onderzoek mogen aanrekenen. De regeling gaat in vanaf 1 juli.

Het Ministerieel Besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op 12 mei ondertekende en dat op 2 juni verscheen in het Belgisch Staatsblad, bepaalt dat een huisarts, een haio en een huisarts met verworven rechten de elektrocardiografische verstrekkingen 475075 en 475086 mag aanrekenen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. De huisarts of haio moet een getuigschrift kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij heeft deelgenomen aan een vervolmakingscursus inzake elektrocardiografie. Dat getuigschrift, afgeleverd door een Belgische faculteit voor geneeskunde, moet bovendien in het bezit zijn van het Riziv. 

De verstrekking 475075 mag slechts eenmaal per dag worden aangerekend door een huisarts of haio en eenmaal per dag door een specialist of specialist in opleiding. De verstrekking 475086 mag slechts eenmaal per dag worden aangerekend en dat ongeacht de verstrekker. De verstrekkingen 475075 en 475086 zijn niet cumuleerbaar op dezelfde dag indien ze binnen dezelfde muren zijn uitgevoerd. Beide verstrekkingen kunnen wel steeds worden aangerekend in het kader van een interventie door de MUG.

Filip Ceulemans