Domus Medica ondersteunt de actie om de administratieve overbelasting bij huisartsen een halt toe te roepen

Gisteren verstuurde Jong Domus een persbericht waarin zij oproepen tot actie voor een doorgedreven administratieve vereenvoudiging. Jong Domus pleit onder meer voor één uniform attest arbeidsongeschiktheidsattest. Daarnaast stellen ze voor dat het quarantaineattest niet meer afgeleverd wordt door de huisarts, maar door de contacttracers. Domus Medica ondersteunt deze twee acties en vraagt aan de overheden om deze maatregelen onmiddellijk in te voeren.

Zowel Jong Domus als Domus Medica hebben het voorbije jaar de administratieve belasting meermaals op de agenda geplaatst. Jong Domus werkt al meer dan een jaar aan een uitgebreid KAFKA-project, waarbij zij verschillende voorstellen tot administratieve vereenvoudiging hebben uitgewerkt. Uit de recente bevraging van Domus Medica blijkt ook dat de administratieve belasting, waaronder de attestering, voor heel veel huisartsen zwaar valt. Om deze reden bepleiten Jong Domus en Domus Medica twee concrete maatregelen op korte termijn. 

Eén uniform attest arbeidsongeschiktheid

In het voorjaar overlegde Domus Medica met de federale overheid en de werkgevers om één uniform attest arbeidsongeschiktheid te gebruiken voor elke patiënt. Zowel de federale overheid als de sociale partners keurden dit goed, waardoor huisartsen dit uniforme attest konden gebruiken. Na de eerste golf werd dit attest minder gebruikt en schreven de huisartsen terug de specifiek geëiste attesten voor. 

Domus Medica vraagt aan de federale overheid en de sociale partners om het uniform attest arbeidsongeschiktheid met onmiddellijke ingang te heractiveren zodat het voor elke patiënt terug gebruikt kan worden. Daarnaast moeten voorbereidingen getroffen worden zodat een uniform attest voor arbeidsongeschiktheid na deze coronacrisis kan worden doorgevoerd.

Quarantaineattest niet meer via huisarts

Op dit moment is het de bedoeling om patiënten met een hoogrisicocontacten in quarantaine te plaatsen. De meeste patiënten krijgen hiervoor reeds een telefoon of sms van de contacttracingsdienst met hun quarantaineattest. Patiënten vragen echter dikwijls al sneller aan hun huisarts een quarantaineattest. Dit gebeurt in de meeste gevallen als patiënten (bv. huisgenoten van indexpatiënten) de huisarts sneller contacteren dan de contacttracers.

Domus Medica roept net als Jong Domus patiënten op om voor een quarantaineattest niet onmiddellijk naar de huisarts te gaan en te wachten op de telefoon of sms van de contacttracers voor het quarantaineattest. Indien een tijdelijke vertraging optreedt, vragen we aan de werkgevers om een sms van de contacttracing goed te keuren als voldoende bewijs. Het effectieve attest volgt dan later.