Domus Medica faciliteert betrokkenheid van zelfstandige zorgverstrekkers bij Vlaamse eerstelijnszones

4 jul 2019

De eerste lijn van de Vlaamse gezondheidszorg wordt de laatste jaren grondig hervormd. Eén van de belangrijkste innovaties betreft de oprichting van 60 ‘eerstelijnszones’ waarbinnen overleg en projecten georganiseerd zullen worden tussen de verschillende zorgaanbieders, zorggebruikers en lokale besturen. Vanuit twee pilootprojecten die sinds 2016 proefdraaien, kwam er een uitdrukkelijke vraag van zelfstandige zorgverstrekkers om meer rekening te houden met de hinderpalen die zij ondervinden om daarbij betrokken te worden. Die betrokkenheid is cruciaal, aangezien er in Vlaanderen meer dan 60 000 zelfstandige zorgverstrekkers zijn en deze enorm veel eerstelijnsinterventies doen.

Om tegemoet te komen aan deze nood, steunde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een project van Domus Medica in samenwerking met het Vlaams Apothekers Netwerk en Federatie Vrije Beroepen.

Op basis van diepte-interviews met zelfstandige zorgverstrekkers van 11 verschillende beroepen werden 15 belangrijke en vaak vermelde hinderpalen en randvoorwaarden opgelijst. De belangrijkste factor bleek zoals verwacht te draaien om ‘tijd’: zelfs de meest gemotiveerde zelfstandige zorgverstrekkers geven aan dat ze erg zwaar bevraagd zijn en veel inkomsten mislopen en kosten hebben om zich op diverse plaatsen onbezoldigd in te zetten voor een betere zorg. Als tweede belangrijkste randvoorwaarde werd gevraagd om een duidelijke meerwaarde. De andere factoren hadden betrekking op onderlinge verschillen, communicatie, informatica, enzovoort.

Vervolgens werden gedetailleerde adviezen en hulpmiddelen uitgewerkt die verspreid zullen worden onder de coaches en medewerkers van de eerstelijnszones. Daarbij werd aandacht besteed aan strategieën voor de werving van gemotiveerde zelfstandige zorgverstrekkers, aan hun ‘intake’ en ondersteuning, aan tussentijdse communicatie, samenwerking met kringen en beroepsverenigingen, zaken rond bijeenkomsten, en aandachtspunten op macroniveau. Tenslotte werden ook suggesties voor aanvullingen op dit project overgemaakt; enerzijds rond getuigenissen en anderzijds rond een opleiding.

De resultaten werden gebundeld in een inspiratiegids met tips en adviezen voor eerstelijnszones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden.  Domus Medica hoopt u hiermee als eerstelijnszone te kunnen ondersteunen om de betrokkenheid van zelfstandige zorgverstrekkers bij uw eerstelijnszone te verhogen.

Vragen voor Domus Medica i.v.m. eerstelijnszones en chronische zorgorganisatie? Jasna.Loos@domusmedica.be en Gert.Merckx@domusmedica.be