Doelgroepen vaccinatie tegen mazelen: Domus Medica vraagt duidelijkheid

In de media werd de groep van personen geboren tussen 1970 en 1985 genoemd als een mogelijke doelgroep voor vaccinatie tegen mazelen. Deze groep is als 'risicogroep' terug te vinden in de samenvatting van de richtlijn door het Vlaamse departement Zorg .


Domus Medica vraagt zo spoedig mogelijkheid duidelijkheid over de doelgroepen voor (her)vaccinatie, zodat er geen tekorten ontstaan voor kwetsbare groepen.

We houden je via de nieuwsbrief op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Anneleen Caluwaerts
Expertisedomeinverantwoordelijke Preventie en gezondheidspromotie