Disulfiram: magistrale bereiding mogelijk

In maart werd het geneesmiddel Antabuse (disulfiram) definitief uit de handel genomen in België. Om patiënten die lijden aan alcoholisme te helpen met hun ontwenningstherapie, bleven twee mogelijke alternatieven voor:

  • ofwel met de arts zoeken naar een andere behandeling (met een andere molecule);
  • ofwel geneesmiddelen op basis van disulfiram uit het buitenland invoeren. Die laatste optie is evenwel tijdrovend en niet goedkoop.

Na contact met de grondstoffenfabrikanten is door bemiddeling van APB een oplossing gevonden voor patiënten met deze problematiek: de magistrale grondstof is opnieuw beschikbaar in België. Dit is een snelle en probate oplossing, die voor patiënten ook financieel toegankelijker is aangezien de grondstof en de magistrale bereiding worden terugbetaald door het RIZIV.

(bron: bericht van APB dd. 17/05/2023)