Digitale kluizen voor gezondheidsgegevens: huisartsen in de frontlinie van de privacy-revolutie

25 jan 2023

Zoals te lezen is in ons visiedocument ‘Huisarts 2030’, zal gezondheidstechnologie in 2030 alomtegenwoordig zijn.  Ook de Vlaamse regering gaf in haar regeerakkoord aan om van innovatie en digitale transformatie een speerpunt te maken. U zal in de media ongetwijfeld hebben gelezen over de zgn. ‘burgerkluizen’ die mede mogelijk zullen worden gemaakt door de SOLID-technologie. De persoonlijke datakluis versterkt de privacy van de burger en zal ertoe leiden dat persoonsgegevens digitaal veiliger en met een grotere transparantie en bewustzijn gedeeld kunnen worden.

Samen met onze partners VITO, Vlaams Patiëntenplatform en Zorgnet Icuro zal Domus Medica zich de komende twee jaar richten op de opstart van het zgn. ‘WE ARE-project’. Het project ging eind vorig jaar van start. In de komende 2 jaar zal WE ARE vooral focussen op het inrichten van de persoonlijke burgerkluizen voor gezondheidsdata, alsook het uittekenen van hoe de SOLID-kluizen zich zouden moeten verhouden tot de bestaande centrale systemen (Vitalink en hubs) en de ontwikkeling van een governancemodel. Dit laatste om principes vorm te geven over hoe met de data omgegaan dient te worden door burgers, zorgverleners, overheden en bedrijven

Vanuit Domus Medica is het voornaamste doel om te onderzoeken hoe SOLID kan bijdragen aan meer persoonsgerichte, doelgerichte zorg en ondersteuning door zorgverstrekkers. Dankzij WE ARE kunnen burgers en patiënten hun data zelf beheren en gebruik maken van diensten die meer gepersonaliseerd zijn. Voor zorgverleners ontstaan nieuwe mogelijkheden om de medische dossiers te verrijken met data van bijvoorbeeld stappentellers en voedingspatronen. Bovendien kan deze data – mits expliciete toestemming – gebruikt worden voor onderzoek, innovatie en beleid.

Interesse?

Meer informatie over dit project: Project WE ARE: persoonlijke data in burgerkluizen

Spreekt dit project je aan en zou je graag actief betrokken worden? Laat dit dan zeker weten aan Annelies Heyvaert, projectcoördinator.