De Block voert strijd tegen burn-out op

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) lanceerde begin deze week een campagne ter preventie van burn-out.

“Het is moeilijk om correcte informatie te vinden over stress of burn-out. Op het moment dat je je er bewust van wordt en er iets aan wilt doen, is het vaak al te laat. Om mensen te helpen de signalen vroeger te herkennen, lanceer ik deze campagne. Burgers, werkgevers en zorgverleners: iedereen kan terecht op de website voor betrouwbare informatie en bruikbare tips.” Vanuit deze vaststelling vertrekt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om een nieuwe campagne te lanceren in de strijd tegen burn-out en depressie. De cijfers zijn dan ook indrukwekkend: 130 000 werknemers en 5600 zelfstandigen kunnen al meer dan een jaar niet meer werken wegens een mentale aandoening.

Omdat het vaak moeilijk is betrouwbare informatie en dito tips te vinden over deze problemen, lanceert De Block de website www.stressburnout.belgie.be. De website richt zich zowel tot patiënten en hun omgeving als tot zorgverstrekkers en werkgevers. “We willen mensen betrouwbare informatie en bruikbare tools aanreiken voor alle fases van een burn-out: preventie en vroegtijdige detectie, maar ook herstel en re-integratie. We wijzen mensen ook de weg naar de juiste instanties voor gepaste ondersteuning”, aldus de minister.

De campagne past in een breder beleid van De Block in de strijd tegen burn-out. Begin dit jaar kende ze financiële steun toe aan twaalf proefprojecten die een geïntegreerd preventiebeleid inzake burn-out opzetten binnen hun organisatie. De projecten hebben een looptijd van één jaar en leggen stuk voor stuk de nadruk op samenwerking tussen alle betrokken partijen. Fedris startte dit jaar ook een driejarig project bij ziekenhuizen en banken waarbij een begeleidingstraject op maat wordt uitgewerkt voor mensen die een hoog risico lopen om een burn-out te ontwikkelen. Vanuit de ervaring die dat oplevert, wil men later een plan uitrollen in andere sectoren.

Filip Ceulemans