Crowdfunding mag om praktijk te financieren

Een arts mag een systeem van crowdfunding opzetten om een multidisciplinaire of andere zorgstructuur op te zetten. Dat zegt de Nationale Raad van de Orde der Artsen in een recent advies.

Crowdfunding is een relatief recent systeem om geld bijeen te halen. Hierbij wordt een beroep gedaan op anderen om te investeren in een activiteit, waarna de investeerder een bepaald voordeel terugkrijgt. De Nationale Raad van de Orde der Artsen kreeg de vraag of een arts een multidisciplinaire zorgstructuur via crowdfunding mag financieren. “De arts is in principe vrij in de keuze van de financiering van zijn medische praktijk”, zegt de Nationale Raad. “Dit betekent dat het niet verboden is het kader van een medische praktijk op te richten door middel van financiering door het publiek via een platform op het internet.”

De Nationale Raad verbindt er wel meteen enkele voorwaarden aan. “De arts dient de principes van de medische deontologie in overweging te nemen. Hij moet erover waken dat zijn professionele onafhankelijkheid niet in het gedrang komt. Voorts mag de informatie die hij aan het publiek verstrekt, niet tot doel hebben patiënten te ronselen. Gezien de bijzonderheid van dergelijke financiering voor het oprichten van een medische praktijk, is het aangewezen dat de arts de concrete werkingswijze uitlegt aan de provinciale raad van de Orde der Artsen. Die moet nagaan of de deontologische regels worden nageleefd.”

Filip Ceulemans