Memorandum Domus Medica: Het advies van uw huisarts over een dreigend zorginfarct

Huisartsenvereniging Domus Medica stelt morgen (27 april), tijdens het Lentesymposium, haar memorandum ‘Het advies van uw huisarts over een dreigend zorginfarct’ voor. Het memorandum benadrukt de dringende noodzaak om actie te ondernemen tegen het dreigende zorginfarct in ons land en heeft tien concrete adviezen klaar voor alle politieke partijen. 

In het memorandum waarschuwt Domus Medica dat de gezondheidszorg onder toenemende druk staat door vergrijzing, een groeiend aantal psychosociale problemen en een tekort aan middelen en arbeidskrachten. Als er niet snel wordt ingegrepen, zal dit een zware last leggen op het gezondheidssysteem en de kwaliteit van zorg in gevaar brengen. 

Voor de wetenschappelijke beroepsvereniging is het duidelijk: om het zorginfarct te voorkomen is een betere ontwikkeling van de huisartsenzorg en de eerstelijnszorg nodig. Het is immers bewezen dat patiënten met een vaste huisarts in een nabije praktijk, minder zorg nodig hebben en langer en gezonder leven. 

Om dit te realiseren heeft Domus Medica tien concrete adviezen rond vier thema’s klaar voor alle politieke partijen op elk niveau (lokaal, Vlaams, federaal). 

Domus Medica zal het memorandum actief verspreiden onder alle Vlaamse politieke partijen en beleidsmakers. We roepen op tot een constructieve dialoog, maatschappelijk debat en samenwerking om de voorstellen uit het memorandum om te zetten in concrete acties. Het is cruciaal dat alle beleidsniveaus zich volledig inzetten en samenwerken voor het realiseren van de voorgestelde maatregelen, om zo de gezondheidszorg in België te versterken en het dreigende zorginfarct te voorkomen. 

Meer nieuws