COVID-19 remt hiv af

Uit het jaarlijks rond 1 december gepubliceerde hiv-rapport van Sciensano blijkt dat de coronapandemie zorgde voor een minder sterke toename van het aantal patiënten met een hiv-besmetting.

Vorig jaar werden in België 727 nieuwe hiv-diagnoses gesteld. Dat is een opmerkelijke daling met 21% ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens wetenschappelijk instituut Sciensano is de reden voor de daling niet ver te zoeken: COVID-19 zorgde voor minder fysieke en sociale contacten. 

Een tweede vaststelling van Sciensano: de hiv-epidemie wordt in België gekenmerkt door diversiteit. Traditioneel worden twee groepen hard geraakt: Belgische mannen die seks hebben met mannen en heteroseksuele mannen en vrouwen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika. Het dalend aantal diagnoses bij deze twee groepen maakt dat bevolkingsgroepen met andere nationaliteiten, zowel bij MSM als bij heteroseksuelen relatief aan belang toenemen. 

De coronapandemie maakten een aanpassing van de organisatie van de hiv-zorg nodig. Sommige follow-up onderzoeken werden uitgesteld en er werd een lichte stijging vastgesteld van het aantal hiv-patiënten met een zorgonderbreking. De dekkingsgraad van de antiretrovirale behandeling bleef echter optimaal en zeer doeltreffend voor de controle van de virale lading van de hiv-patiënten.

Filip Ceulemans